Get Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde: PDF

  • admin
  • February 14, 2018
  • German 15
  • Comments Off on Get Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde: PDF

By J.W.F. Elte, D. Overbosch, R.O.B. Gans, M. van Aken

ISBN-10: 1061071081

ISBN-13: 9781061071086

ISBN-10: 9036805538

ISBN-13: 9789036805537

ISBN-10: 9036805546

ISBN-13: 9789036805544

ISBN-10: 9036809444

ISBN-13: 9789036809443

Voor het stellen van een juiste diagnose is een goede differentiële diagnose gebaseerd op anamnestische gegevens en bevindingen bij lichamelijk onderzoek essentieel. Daarbij is een consequente en systematische benadering noodzakelijk. Dit boek heeft zich vanaf de eerste druk, nu twintig jaar geleden, bewezen als een waardevol hulpmiddel bij dit proces.

 

In deze herziene editie komen opnieuw alle aspecten van de interne geneeskunde aan bod. Veel hoofdstukken zijn herschreven door nieuwe auteurs. Nieuw is dat aan de lever een aside hoofdstuk is gewijd; hetzelfde geldt voor somatisch onverklaarde klachten.  Zoveel als mogelijk is gebruik gemaakt van recente richtlijnen en standaarden.

 

In eerdere edities werden het handboek en het compendium aside uitgegeven. In deze vijfde herziene editie is ervoor gekozen tabellen en figuren alleen in het compendium aan te bieden en niet meer in het handboek op te nemen. Zo zijn de beide boeken slechts tezamen te gebruiken en complementair aan elkaar.

 

Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde is bedoeld voor huisartsen, internisten, studenten die co-assistentschappen lopen en voor arts-assistenten in opleiding tot internist of een aanverwant specialisme.

 

Show description

Read Online or Download Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde: Handboek PDF

Best german_15 books

New PDF release: Der Kampf um den Konsens: Verfassungsändernde Prozesse: Vom

Iris-Niki Nikolopoulos entwickelt ein Modell, welches auf die Synthese des prozessorientierten Multiple-Streams-Ansatzes (MSA) mit dem Ansatz des Akteurzentrierten Institutionalismus (AZI) basiert und wendet dieses, auf die examine der Entstehung und Entwicklung von verfassungsändernden Prozesse, an.

Read e-book online Innovationsprozesse und organisationaler Wandel in der PDF

Die Fallstudie gibt einen Einblick in die betriebliche Doppelwirklichkeit eines umfassenden Restrukturierungsprozesses auf foundation eines ganzheitlichen Produktionssystems. Die Autorin rekonstruiert die vorherrschenden Machtverhältnisse zwischen den betrieblichen Figurationen und analysiert die ungeplanten Folgen standardisierter Innovationsprozesse.

Read e-book online Elemente einer analytischen Hydrologie: Prozesse - PDF

Dieses Buch stellt die wesentlichen hydrologischen Prozesse in Fluss- bzw. Seeeinzugsgebieten vor. Dazu werden Modelle und Modellbausteine beschrieben. Deren Anwendung geschieht beispielhaft auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Skalen. Ausgehend von diesen Konzepten werden für einzelne Fragestellungen aus dem wasserwirtschaftlichen und gewässerökologischen Kontext (z.

Additional info for Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde: Handboek

Example text

Dit percentage blijft hetzelfde bij ziekte; de toename in basale stofwisseling wordt gecompenseerd door een afname in lichamelijke activiteiten. 33. Tijdens vasten bij gezonden neemt de energiebehoefte af, waarschijnlijk mede onder invloed van een verminderde productie van tri-joodthyroxine (T3). Bij langdurig volledig hongeren blijft de eiwitbalans negatief en verliest men ongeveer 25 g eiwit/dag. Wanneer er echter sprake is van ondervoeding als gevolg van een te geringe opname van calorieën, wordt in het bijzonder de vetreserve aangesproken en worden de eiwitten relatief gespaard.

Stoornissen in het maag-darmkanaal leiden vaak tot buikklachten en een veranderd defecatiepatroon. Dit is niet altijd het geval, bijvoorbeeld bij de ziekte van Crohn waarbij soms weinig klachten zijn. Bij het routineonderzoek behoort ook een thoraxfoto ter uitsluiting van een longtumor of tuberculose. Hyperthyreoïdie kan worden uitgesloten door het bepalen van de thyroïdstimulerend hormoon- (TSH-)spiegel. Wanneer het verhaal van de patiënt niet erg duidelijk is en het lichamelijk onderzoek evenmin in een bepaalde richting wijst, kan het nodig zijn, zoals uit .

Bij licht longoedeem bestaat alleen dyspnoe bij inspanning, bij ernstig longoedeem passen ernstige dyspnoe in rust, cyanose en eventueel het opgeven van schuimend roze sputum, rochelen en hemoptoë. Crepiteren boven de basale longvelden is in het beginstadium van longoedeem niet altijd aanwezig. De thoraxfoto biedt vaak eerder aanknopingspunten, zoals redistributie van vaattekening ten gunste van de bovenvelden en de aanwezigheid van kerley-B-lijnen. Het onderzoek van het hart kan aanknopingspunten bieden voor een eventuele cardiogene oorzaak van longoedeem, zoals toegenomen hartgrootte, abnormale tonen in S3 en S4 die leiden tot galopritme, functionele mitralisinsufficiëntie en souffles.

Download PDF sample

Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde: Handboek by J.W.F. Elte, D. Overbosch, R.O.B. Gans, M. van Aken


by Daniel
4.3

Rated 4.90 of 5 – based on 33 votes